+420 602 456 679

firma.dukar@seznam.cz

U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 294 71​

TOPINEX MOZAIK

Kamínková dekorativní omítkovina

POUŽITÍ

Tenkovrstvá stěrková omítkovina z barevných granulátů pro vnitřní i venkovní použití.

ZPRACOVÁNÍ

Před použitím krátce promíchat spirálovým míchadlem s nízkými otáčkami. 
Nanáší se nerezovým hladítkem na rovný suchý podklad opatřený penetračním nátěrem TOPINEX ZÁKLAD.
Min. 24 hod. chraňte před přímým sluncem, rosou a deštěm! Neaplikovat za vlhka!  
Neředit!  Aplikační teplota +10 – +25°C.

cena

Cena mozaiky se liší podle sytosti barvy 63-66 Kč/kg 
uvedené ceny jsou s DPH

skladování

V původních obalech 6 měsíců od data výroby přiteplotách +5 – +25oC.

bezpečnost a ochrana zdraví

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Přizasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží omyjtevelkým množstvím vody a mýdlem. 
R43 Může vyvolat senzibilizaci s kůží

spotřeba

Cca 4kg /m2

ZASTAVTE SE U NÁS

 U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 29471

vzorník

200
200
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
210
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
295
295
296
296