+420 602 456 679

firma.dukar@seznam.cz

U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 294 71​

TOPINEX ZÁKLAD

 PENETRAČNÍ NÁTĚR

POUŽITÍ

Vodou ředitelný silikonový základní nátěr na všechny druhy minerálních podkladů pod interierovou a exterierovou omítkovinu TOPINEX, barvu DIFINEX a MOZAIKU

ZPRACOVÁNÍ

TOPINEX ZÁKLAD je po rozmíchání  zpracovatelný v dodané formě. Aplikace se provádí  válečkem nebo  štětkou na soudržný  čistý podklad.  U velmi  savých    
podkladů je možno zředit 10 – 15% vody. Minimální teplota pro aplikaci je +5oC.

SPOTŘEBA

0,15 – 0,25 kg/m2 dle povrchu podkladu.

CENA

Ceny od 72 – 121 Kč
Dle probarvenosti 

uvedené ceny jsou s DPH

skladování

V původních obalech 6 měsíců od data výroby při teplotách +5-+25°C.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM! 

bezpečnost a ochrana zdraví

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Přizasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjtevelkým množstvím vody a mýdlem. 
R43 Může vyvolat senzibilizaci s kůží

ZASTAVTE SE U NÁS

 U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 29471