+420 602 456 679

firma.dukar@seznam.cz

U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 294 71​

DIFINEX BARVY

Disperzní omyvatelná barva

POUŽITÍ

Pro vnější a vnitřní nátěry stěn, omítek a jiných minerálních podkladů.

ZPRACOVÁNÍ

Nanáší se válečkem nebo štětcem na odmaštěný, čistý a suchý podklad opatřený  penetračním nátěrem TOPINEX základ při teplotách +5 – +25oC. Doporučuje se provádět dva nátěry, přičemž druhý nátěr se provádí po zaschnutí prvního. DIFINEX je dodáván v optimální konzistenci.

Výrobce doporučuje 

Podklad opatřit produktem TOPINEX  ZÁKLAD

SPOTŘEBA

Dle druhu podkladu cca 0,2kg/m2 na jeden nátěr.

CENA

Ceny barev se odvíjí od sytosti daného odstínu Od 104Kč/kg do 278Kč/kg 

uvedené ceny jsou s DPH

skladování

Skladování:  V původních obalech 6měsíců od data výroby při teplotách +5 – +25oC.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM, PŘÍMÝM SLUNCEM A DEŠTĚM 

bezpečnost a ochrana zdraví

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Přizasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží omyjtevelkým množstvím vody a mýdlem. 

R43 Může vyvolat senzibilizaci s kůží

ZASTAVTE SE U NÁS

 U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, 29471